2220 kanji

  1. shinichi reikan

    Học tập Tổng hợp 2220 chữ Hán Tiếng Nhật

    Tổng hợp 2220 chữ Hán Tiếng Nhật, các bạn mau mau lưu về học nhé. Chúc các bạn học tốt! Xem link gốc bài viết tại đây: Tổng hợp 2220 chữ Hán Tiếng Nhật Tổng hợp JLPT N5 (80 字) 一 七 万 三 上 下 中 九 二 五 人 今 休 何 先 入 八 六 円 出 分 前 北 十 千 午 半 南 友 右 名 四 国 土 外 大 天 女 子 学 小 山 川 左 年 後 日 時 書 月 木 本 来 東 校 母 毎 気 水...
Top