bbsjs

  1. Hongcuong

    Hỏi Cách lấy lại tiền từ trang dấu giá yafuoku

    e có dấu giá trúng chiếc xe đạp điện và đã thanh toán tiền Tại conbini nhưng vì xa qúa nên bên bán ko gửi được và đã gọi điện đến huy và e có hỏi về tiền e đã thanh toán nhưng bên bán nói là tiền đó đang ở chỗ yafuoku họ vẫn chưa nhận giờ e muốn lấy lại tiền đã thanh toán thì phải làm sao ạ mong...
Top