chuyển nhà

  1. H

    Help! Chuyển phát nhanh xe đạp từ Fukuoka lên Osaka

    Tôi muốn chuyển nhà trong đó có xe đạp. Có cách nào chuyển xe đạp từ Fukuoka lên Osaka qua Sagawa hay Yamato không mọi người. Dùng dịch vụ chuyển nhà thì đắt quá. Xin cảm ơn-
Top