cuộc sống

  1. Nobita_online2010

    Thảo Luận Tại sao nên khởi nghiệp tại Nhật Bản?

    Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã luôn tìm kiếm cơ hội để khởi động lại động cơ nhằm phát triển nền kinh tế công nghệ đang gặp khó khăn của mình. Hiện giờ, đất nước này đang rất tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp có thể lấy lại động cơ ấy - và đó là một điều tuyệt vời cho các công ty trong và...
  2. Nobita_online2010

    Story Quy tắc 20 phút để hình thành thói quen: Mỗi ngày chỉ cần dành 20 phút và làm liên tục trong 30 ngày

    Trong bài phát biểu ở Đại học Standford vào năm 2005, Steve Jobs đã từng nói: "Thời gian của bạn là giới hạn, vì vậy, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác". Nói cách khác, đừng dựng chiếc thang của bạn vào bức tường của người khác. Hãy theo đuổi giấc mơ của mình chứ không phải giấc...
Top