dailoan

  1. Quyen Javi

    Hướng Dẫn Xin giấy phép đi Đài Loan cho người đã từng có visa Nhật

    Gọi là giấy phép vì có thể ngồi nhà, lên mạng gõ vài cái là bạn sẽ nhận được một tờ giấy phép đi đến Đài Loan trong vòng 3 tháng. Nếu có sai gì có thể lập tức xin lại tờ khác. Rất đơn giản gọn nhẹ, miễn phí mà không biết cách làm thì thật là phí hè. ( Có thể liên hệ mình làm giúp, mất phí nhé )...
Top