đàm thoại tiếng nhật

  1. N

    Tài Liệu Đàm thoại tiếng Nhật trong công sở

    Tài liệu đàm thoại tiếng Nhật trong công sở cung cấp cho bạn những mẫu câu đàm thoại, các tình huống giao tiếp phổ biến trong các công ty, công sở của người Nhật Bản. Nếu như bạn có ý định làm việc trong các công ty của Nhật Bản, hoặc làm ăn thương thảo với người Nhật thì bạn nên xem nhé.
Top