doidiachiamazonjp

  1. BlackGuy

    Hỏi Đổi địa chỉ giao hàng amazon

    Em có đăt một sản phẩm tại amazon và đã thanh toán Nhưng tại phần địa chỉ em lại viết chỗ adress 1 là địa chỉ choume, banchi, tên toà nhà với số nhà Chứ không phải tên 区với 窪 Còn dòng adress 2 em bỏ trống Zip code thì em đã nhập đúng tại 窪mình đang sống Chẳng biết ghi thế nó có gửi về đúng địa...
Top