du học điều dưỡng

  1. ajisai edu

    Tư Vấn Học Bổng du học Điều Dưỡng/ Chăm Sóc

    HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG/ CHĂM SÓC OSAKA (CHO VAY TOÀN BỘ CHI PHÍ DU HỌC 2 NĂM TRƯỜNG SENMON, TỔNG GIÁ TRỊ LÊN ĐẾN 350 TRIỆU ĐỒNG) Xem thêm Điều Dưỡng Nhật Bản Làm Công Việc Gì? I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH - Tuổi từ 18 đến dưới 30, chưa kết hôn. Nếu ứng viên xuất sắc thì có thể nhận trên...
Top