edy

  1. luandon5385

    Hỏi Thẻ Edy của Rakuten ?

    Em đăng kí Credit của Rakuten thàng công vs đã mua hàng ầm, ầm. Còn cái thẻ này để làm gì, có phải để nhận point ko??? Thêm nữa sử dụng point của rakuten để làm gì và như thế nào??Mong các a chị chỉ giáo giúp
Top