full time

  1. Nguyễn Quỳnh Anh

    Tư Vấn Hỗ trợ việc làm ở khu vực Tokyo

    (Góc tuyển dụng) Hiện tại mình đang làm cho 1 công ty tuyển dụng việc làm ở Tokyo, bên mình hỗ trợ tư vấn ngành nghề miễn phí cũng như giới thiệu các mối công ty cho sinh viên sắp ra trường và có định hướng ở lại Nhật Bản làm việc. Đặc biệt là những bạn có tiếng Nhật tốt (N3 trở lên) và tiếng...
Top