hepl

  1. tran Dao

    Hỏi nenkin lần 2 khi đã quay lại nhật

    các bạn cho mình hỏi mình về nước và đã lấy được nenkin lần 1 được 1 tuần thì mình quay lại lần nhật theo công ty cũ vậy nenkin lần 2 mình sẽ nhận được ở nhật hay công ty dịch vụ làm nenkin cho mình lấy . mọi người hướng dẫn mình với ah
Top