in tài liệu online

  1. H

    Mình cần in 1 vài văn bản

    http://www.mzv.cz/file/204864/RIDICAK.pdf MÌnh cần in 1 vài mẫu văn bản, nhưng ra hỏi nhân viên combini thì nta cungx không biết, nta nói mình tự tìm. Có ai biết cách in văn bản, đuổi pdf ở máy in của combini không chỉ giáo mình với.
Top