japan

  1. Hỏi nhờ nhận hộ COE khi nộp hồ sơ bảo lãnh vợ con có được không?

    Dear các senpai lão làng trên diễn đàn, Như tiêu đề liên quan đến việc nộp hồ sơ bảo lãnh vợ con với tư cách kỹ sư,e có thắc mắc nhờ các senpai tư vấn như sau : Trong bộ hồ sơ có 1 cái phong bì dán sẵn tem 392 yên và ghi địa chỉ của nhà mình để cục gửi COE ( tư cách lưu trú ) về, nhưng đợt tới...
Top