lần 1

  1. P

    Hỏi Quá 24 tháng có lấy được tiền Nenkin lần 1 không?

    Hi all, Mọi người cho mình hỏi, giờ nếu mình muốn lấy tiền Nenkin lần 1, mà mình về nước tới giờ quá 24 tháng rồi, thì có lấy được nữa không? Cám ơn...
Top