mạng naru

  1. sakurahaha

    Hỏi Về đăng ký mạng NURO ạ.

    tình hình là em đã làm theo hướng dẫn của admin đăng ký qua mạng, họ cũng đã gọi điện thoại tới rùi hôm nay em có nhận được 2 phong bì giấy tờ của NURO và SO-net. em không biết có phải điền thêm thông tin gì nữa không ạ? giấy tờ họ gửi về rất nhiều nữa! riêng phong bao của NURO bên trong còn...
Top