mạng softbank

  1. Lương diễn

    Hỏi Chi tiết cách hủy mạng wifi softbank

    Chẳng là mình sắp chuyển nơi làm việc đến nơi khác nên muốn hủy mạng internet cố định đang dùng của softbank đi! Mình có gọi tổng đài rồi nhưng mà tiếng của mình kém quá nên không nghe được bấm phím số mấy để gặp nhân viên hỗ trợ hủy mạng Các bạn có thể hỗ trợ mình coi bấm phím số mấy để có thể...
Top