mất sim và thẻ line

  1. H

    Hỏi Mất điện thoại

    Chaof các admin của diễn đàn! Chuyện là e số nhọ, hôm qua vừa mới mất cái thẻ line pay cả điện thoại cả sim line và một số khác. Mất hết Nay e muốn hỏi thẻ line mất rồi làm lại thẻ khác có sao ko ạ? Rồi làm cách nào đêr đăng nhập lại tài khoản line của mình ạ? Tại em đã thử đăng nhập bằng ipad...
Top