máy tính

  1. Nobita_online2010

    Hướng Dẫn Hướng dẫn thực hiện 8 thiết lập cần thiết trên Windows 10

    Khi đã cài thành công và trước khi làm bất cứ điều gì khác bạn hãy thực hiện các thiết lập cần thiết trên Windows 10 dưới đây. Vậy là Windows 10 đã chính thức góp mặt vào thị trường hệ điều hành, và có lẽ bạn đang cố gắng để tìm hiểu khai thác hết các chức năng của nó. Trước khi bạn hình thành...
  2. Nobita_online2010

    Hướng Dẫn Hướng dẫn tắt máy tính tự động

    Sự kết hợp giữa shortcut đến file Shutdown.exe với Windows Task Scheduler sẽ cho bạn một cách tự động tắt máy tính vào cuối buổi chiều mỗi ngày. Việc tạo một shortcut để tắt máy của bạn rất đơn giản, chỉ cần nhấn Start | Shut down, phụ thuộc vào phiên bản hệ điều hành Windows mà bạn đang sử...
Top