mở khoá

  1. Nobita_online2010

    Hướng Dẫn Cách Unlock cho một số đời máy của Samsung xách tay - P2

    Đây là phần 2: Thủ tục mà bạn cần phải thực hiện đầu tiên là bấm một loạt các mã reset điện thoại, các mã reset sẽ giúp loại bỏ bớt một số khoá nhỏ mà chúng ta cần phải mở. Sau đây là các mã reset cơ bản trên các máy SAMSUNG: Cách 1: *2767*2878# Cách 2: *2767*3855# Cách 3: *2767*5282# Cách...
Top