ngữ pháp tiếng nhật sơ cấp

  1. 7

    Học tập [Hỏi] Về tiếng Nhật (N5)

    Em mới học và có vài thắc mắc mong mọi người giải đáp - Đây là thầy của tôi thì ここはわたしのせんせいです hay このひとはわたしのせんせいです đều được đúng không ạ? - Chỉ đồ vật thay vì dùng これ thì dùng ここcó được không ạ - Câu ミイちゃんのかいしゃはどこですか là hỏi về công ty nào (tên công ty) thì câu nào hỏi về địa điểm công ty ạ -...
  2. shinichi reikan

    Học tập Tổng hơp cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp

    Học 20 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp Sau đây cùng chia sẻ với mọi người 20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thường được sử dụng. 1. __ は__:thì, là, ở N1 は__ です là động từ “to be” N1 は N2です dịch là N1 là N2. Ví dụ : 私は日本の料理が好きです Tôi thích món ăn của Nhật Bản. 2. __で + V: Tại, ở, vì, bằng, với...
Top