nội quy

  1. Admin

    Nội Quy Việc gửi tin nhắn riêng cho Admin

    Như nội quy của Diễn Đàn đã nêu: http://isempai.jp/forum/index.php?threads/quy-dinh-dien-dan-isempai.41/ Nhằm mục đích công khai tất cả nội dung của các câu hỏi,và câu trả lời. Mình xin nhắc lại KO TIẾP NHẬN TIN NHẮN RIÊNG từ tất cả các thành viên. Chỉ những trường hợp nào cần trợ giúp những...
  2. Admin

    Nội Quy Quy Định Diễn Đàn iSempai

    Để diễn đàn iSempai được hoạt động hiệu quả Nhất thì yêu cầu các thành viên tuân thủ những điều sau: Lúc đăng chủ đề mới thì tên chủ đề phải ghi tóm tắt sao cho có liên quan với nội dung bài viết. Không chấp nhận tên chủ đề như sau (Cứu em, Giúp em,Cho e hỏi v..v.) Chủ đề chuẩn mực như sau: Ví...
Top