quy tắc

  1. Nobita_online2010

    Story Quy tắc 20 phút để hình thành thói quen: Mỗi ngày chỉ cần dành 20 phút và làm liên tục trong 30 ngày

    Trong bài phát biểu ở Đại học Standford vào năm 2005, Steve Jobs đã từng nói: "Thời gian của bạn là giới hạn, vì vậy, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác". Nói cách khác, đừng dựng chiếc thang của bạn vào bức tường của người khác. Hãy theo đuổi giấc mơ của mình chứ không phải giấc...
Top