re-entry permit

  1. L

    Hỏi Thủ tục みなし再入国許可 ở sân bay

    Chào mọi người, Tình hình là mai em về nước 1 thời gian dài, chắc là hơn 1 năm rồi mới quay lại. Em đọc bài hướng dẫn thì thấy trong tờ khai khi xuất cảnh ở sân bay (みなし再入国許可 ) có 1 mục chọn thời gian rời nhật là "over 1 year but within 2years", không biết em chọn mục này thì họ có đóng dấu...
Top