số đếm tiếng nhật

  1. ThanhGiang

    Học tập Đếm tháng trong tiếng Nhật như thế nào? - Từ vựng tiếng Nhật chủ đề số đếm

    Bên cạnh bảng chữ cái tiếng Nhật thì số đếm là những chủ đề đầu tiên mà bạn sx được học khi bắt đầu một ngôn ngữ mới. Số đếm trong tiếng Nhật được nói và viết như thế nào? Bạn đã biết cách sử dụng số đếm để đếm đồ vật? để đếm tháng trong tiếng Nhật chưa? Dưới đây Thanh Giang sẽ giúp bạn có thể...
Top