tạp hóa

  1. dhq9098

    Help! Mở cửa hàng tạp hóa Việt Nam

    Mình đang muốn mở một cửa hàng tạp hóa bán đồ khô, gia vị Việt Nam. Bạn nào biết thủ tục để xin mở cửa hàng làm như thế nào ạ, và yêu cầu cần những gì ạ có thể tư vấn và chỉ dạy cho mình với ạ. onegaishimasu!
Top