tốc độ wimax

  1. ellie.bui

    tốc độ mạng pocket wifi wimax bigloble

    Mọi người ơi cho em hỏi là nếu em dùng pocket wifi của wimax bigloble thì có đủ mạnh để skype k ạ? Em ở Kasumigaseki, Saitama.
Top