terminal

  1. T

    Hỏi Cách huỷ Biglobe Wimax2+ khi chưa liên kết ngân hàng

    Chào anh chị Em đăng kí Biglobe Wimax2+ Giga Unlimited (1 năm) online theo hình thức đợi giấy gửi về liên kết ngân hàng (3 ngày trước) Đến nay em vẫn chưa nhận được giấy gửi về để điền thông tin ngân hàng, nhưng em muốn huỷ dịch vụ thì phải làm thế nào ạ. Mình không gửi giấy liên kết ngân hàng...
Top