thử việc

  1. pquy1008

    Help! Visa kỹ sư IT đang trong thời gian thử việc có được bảo lãnh vợ

    Chào các bác, em tốt nghiệp đại học IT ở Việt Nam, em cũng vừa tốt nghiệp trường tiếng ở Nhật và cũng mới xin được visa kỹ sư. Nhưng mà công ty yêu cầu em THỬ VIỆC tận 6 tháng, lương cũng rất là khá. Nhờ các bác giúp đỡ là, liệu trong thời gian thử việc thì nộp hồ sơ bảo lãnh vợ có được không...
Top