thắc mắc cần giải đáp sim biglobe

  1. Ngô Dung

    Hỏi Sim biglobe cách thanh toán

    chao bạn..mìn đã nhận được hợp đồng đk sim..mìn đăng ký sim data.. 1. phần đăng ký thẻ yucho,giờ mìn chưa có thẻ yucho mìn đang đợi làm thẻ vì thẻ ngoại kiều của mìn đang được đổi, giờ mìn mượn thẻ yucho của bạn mìn để đk vậy mấy tháng sau mìn đăng ký thẻ yucho của mìn lại có đz k 2. Mìn k dám...
Top