thẻ rakuten

  1. Chitt2906

    Hỏi Ngày chốt tính chi tiêu của thẻ rakuten

    Isempai cho mình hỏi rakuten chốt chi tiêu của tháng vào ngày mấy vậy...? Mình mua vào ngày 6 tháng 3 mà đến tận ngày 27 tháng tư mới bị trừ tiền. Mình cài đặt trả một lần chứ không dùng リボー払い.
  2. N

    Hỏi Cách điền thông tin liên kết ngân hàng thẻ rakuten

    Xin Ad! Hướng dẫn cách điền thông tin vào tờ giấy này ạh! Cám ơn Ad!
Top