thi cử

  1. Nobita_online2010

    Hỏi Test Result and Certificate Issuance JLPT

    Cả nhà cho mình hỏi được không? Số là mình đã thì năng lực tiếng Nhật N3 qua mạng và khi có kết quả nó yêu cầu như vậy nè. Phải xác nhận và trả tiền cấp bằng phải không vậy? Nếu mình không apply có làm sao không? Có được cấp bằng không? Mong sớm có phản hồi của các bạn. Thanks all
Top