thi jlpt 2022

  1. shinichi reikan

    Học tập Thông tin đăng ký thi JLPT 12/2022

    Thông tin lịch thi JLPT 12/2022 ở Việt Nam và Nhật Bản liên tục được enzuvi cập nhật thường xuyên và liên tục. Tất cả các thông tin về kỳ thi như địa điểm, thời gian bắt đầu bán hồ sơ và hạn cuối cùng để nộp hồ sơ đăng ký kỳ thi tiếng Nhật JLPT 12/2022. Thời gian đăng ký: Từ 25/08/2022 đến...
Top