tiền nenkin

  1. L

    Help! Tiền nenkin thời gian đi học phải đóng

    Mọi người cho mình hỏi là tại sao mình đi 就職 mới được 6 tháng, tiền nenkin đóng đầy đủ mà bây giờ bị gửi giấy đóng tiền nenkin của những năm đi học là sao??? K chỉ 1 lần mà 3-4 lần bị giục đóng như kiểu mình cố tình k đóng ấy. Đã có ai bị như mình chưa và giải quyết thế nào ạ. お願い致します!
Top