tuvanvisa

  1. Quyen Javi

    Hướng Dẫn Xin Visa Hong Kong tại Nhật

    Lấy được visa Hồng Kong sau bao nhiêu lần đi lên đi xuống đại sứ quán, nên mình viết hướng dẫn để các bạn có nhu cầu sẽ tiết kiệm được thời gian, và công sức hơn. Phải nói là tưởng đơn giản mà thực ra lại có vẻ còn khó khăn hơn cả xin visa Châu Âu bởi bên này đòi hỏi về mức độ chính xác của giấy...
Top