visa kỹ sư it

  1. pquy1008

    Help! Visa kỹ sư IT đang trong thời gian thử việc có được bảo lãnh vợ

    Chào các bác, em tốt nghiệp đại học IT ở Việt Nam, em cũng vừa tốt nghiệp trường tiếng ở Nhật và cũng mới xin được visa kỹ sư. Nhưng mà công ty yêu cầu em THỬ VIỆC tận 6 tháng, lương cũng rất là khá. Nhờ các bác giúp đỡ là, liệu trong thời gian thử việc thì nộp hồ sơ bảo lãnh vợ có được không...
Top