wifi sofbank

  1. G

    Hỏi Xin hướng dẫn đk wifi con chó? Có cần thẻ credit k? Chất lượng sóng ntn?

    Nhờ ad hay các bạn đã đk wifi con chó tư vấn giúp ah. Em thấy có 3800 yen. hình như từ tháng sau tăng lên 5200. Hợp đồng thì cần máy năm Thủ tục đk có cần thẻ credit, thẻ ngoại kiều gì không? Nếu có hướng dẫn càng tốt ah. Em thấy họ rao nhiều mà muốn tự đăng kí cho yên tâm. Em xin cảm ơn ad ah
Top