windows

  1. Nobita_online2010

    Hướng Dẫn Hướng dẫn thực hiện 8 thiết lập cần thiết trên Windows 10

    Khi đã cài thành công và trước khi làm bất cứ điều gì khác bạn hãy thực hiện các thiết lập cần thiết trên Windows 10 dưới đây. Vậy là Windows 10 đã chính thức góp mặt vào thị trường hệ điều hành, và có lẽ bạn đang cố gắng để tìm hiểu khai thác hết các chức năng của nó. Trước khi bạn hình thành...
Top