xin visa cho vợ sang nhật

  1. N

    Đã Trả Lời Cách xin visa cho vợ sang Nhật thăm chồng

    Xin chào Mình sang Nhật làm việc được 1 năm với tư cách lưu trú là kỹ sư, đang có visa thời hạn 3 năm . Nếu muốn xin visa cho vợ mình sang Nhật thăm chồng thì phải làm thế nào? Xin cảm ơn
Top