xin visa đi châu âu

  1. Admin

    Hướng Dẫn Xin Visa du lịch Châu Âu tại Nhật

    Lần đầu làm Visa đi châu âu tại Nhật, không biết bắt đầu từ đâu. Mò lên mò xuồng cuối cùng cũng làm xong nên nghĩ là mình nên note lại cho bạn nào cũng có một Âu Dream như mình. I. Tên gọi của nó là gì? Đầu tiên, cái visa mà đi được khá nhiều nước châu Âu nó gọi là Schengen, tìm hiểu thêm...
Top