yahoo auction

  1. Sasuke2412

    Hỏi Trả hàng đấu giá Yahoo.

    Kính chào Anh Chị! Hiện tại em có mua 1 dàn máy tính trên auctions, Nhưng về phát hiện 1 số lỗi như: có 1 điểm chết trên màn hình (ngưới bán không nói trong mô tả), nắp gpu không gắn váo được (trong mô tả cũng không nói và hình ảnh giới thiệu là có gắn nắp nên khi nhận hàng mình thấy không hài...
  2. F

    Help! Xin hỗ trợ lấy lại tiền trên Yahoo Auction

    Mình đã nhận được tiền.Xin đóng topic tại đây.Cảm ơn mọi người !
Top