yucho direct

  1. Tuannguyen

    Hỏi Cách chuyển khoản yucho direct quá 5man

    Muốn chuyển khoản quá 5man qua yucho direct phải làm như thế nào nhỉ, mình đăng ký yucho direct nhưng chuyển khoản toàn dưới 5man và thường vào email để lấy mã chuyển tiền. vậy giờ mà chuyển trên 5man thì phải làm thế nào vậy mọi người??? hình như chuyển quá 5 man là nó ko gửi mã về email mà...
Top