chụp ảnh thẻ ngoại kiều

  1. kid14117

    Sim Rakuten Xác minh thẻ ngoại kiều không được !

    Mình đăng ký sim nghe gọi hoàn tất các bước đến phần chụp ảnh thẻ thì cả 3 lần đều trượt. bạn nào có có kinh nghiệm về vấn đề nay có thể giúp mình ko ? thẻ ngoại kiều 1 năm , bắt đầu cuoi tháng 3 2019. Chụp rõ nét rồi mà vẫn không được.
Top