hủy sim rakuten

  1. E

    Hỏi Huỷ Sim Mạng Rakuten

    Admin ơi, em mới đăng ký 1 sim mạng rakuten(tuần trước) cho nhỏ bạn, nhưng giờ nó muốn chuyển sang xài mạng khác thì giờ muốn huỷ sim rakuten thì làm như thế bào ạ? Mong admin chỉ dẫn.
Top