mộ đom đóm

  1. ThanhGiang

    Phim Review Mộ đom đóm – Phim chiến tranh Nhật Bản hay nhất mọi thời đại

    Chiến tranh qua đi ai là người phải chịu nhiều bi thương, khắc nghiệt nhất. Đó là những đứa trẻ vô tội như Seita và Setsuko, mất đi người thân, nhà cửa, không còn cơm ăn áo mặc, chẳng thể làm gì ngoài bấu víu vào nhau để sống qua từng ngày để rồi phải chết vì đói và bệnh tật. Mộ đom đóm là phim...
Top