mất id và pass biglobe

  1. V

    Hỏi Mất id và password đăng nhập Biglobe

    Chào ad! Ad cho em hỏi: Em có đăng ký sim của Biglobe. Sim data và đăng ký bằng thẻ Credit. Khi đăng ký xog nó có hiện Id và password. Nhưng vì chủ quan nghĩ nó sẽ gửi về cùng với sim và thủ tục hợp đồng. Nhưng khi nhận trong phòng bì chỉ có sim và quyển hướng dẫn sử dụng sim. Vậy bây giờ em...
Top