#senmon

  1. Như Ý

    Help! Chuyển trường senmon

    Hiện tại e đang ở osaka .Sang năm tốt nghiệp xong trường tiếng e muốn chuyển lên chiba để học.Thủ tục và giấy tờ để học có khó không ai,Có thể nhờ bạn ở gần trường đấy đến mua hồ sơ được không ạ?
Top