thực tập kỹ năng

  1. N

    Người Mỹ nghĩ gì về chế độ thực tập kỹ năng của Nhật

    Mấy ngày nay báo chí của Nhật đưa rộ thông tin về việc Mỹ xem chế độ thực tập kỹ năng có vấn đề. Các báo đều đề cập rằng: trong báo cáo về nạn buôn bán người phiên bản năm 2021, Mỹ cho rằng chế độ thực tập kỹ năng cho người ngoại quốc có vấn đề khi nó vẫn đang tiếp tục bị lạm dụng bị ác dụng...
Top