thực tập sinh

  1. N

    Người Mỹ nghĩ gì về chế độ thực tập kỹ năng của Nhật

    Mấy ngày nay báo chí của Nhật đưa rộ thông tin về việc Mỹ xem chế độ thực tập kỹ năng có vấn đề. Các báo đều đề cập rằng: trong báo cáo về nạn buôn bán người phiên bản năm 2021, Mỹ cho rằng chế độ thực tập kỹ năng cho người ngoại quốc có vấn đề khi nó vẫn đang tiếp tục bị lạm dụng bị ác dụng...
  2. N

    Đình chỉ tiếp nhận thực tập sinh từ 5 công ty của Việt nam

    Hôm nay tác giả xin đưa một tin rất cấp bách về tình hình cái gọi là Thực tập Sinh Việt nam ở Nhật bản. Đó là tin đình chỉ tiếp nhận thực tập sinh từ 5 công ty Việt nam. Trong bối cảnh có rất nhiều thực tập sinh sau khi sang Nhật đã tự ý trốn ra ngoài và có nhiều hành vi phạm tội trên đất nước...
Top