thi đại học ở nhật

  1. levuhoanglamvn

    Đại học khoa hoá thực phẩm

    Admin và mọi người trong forum hiểu về vấn đề này xin tư vấn giúp em! Em dự định thi đại học khoa "Hoá thực phẩm" (bên Việt Nam mình gọi như thế) nhưng khi xem ở các trường thì nó ra các khoa như là 生活科学部食品栄養科学科 (大阪市立大学) hoặc ngành 食品科学 nằm trong khoa 応用化学. Em không rõ là trong tiếng Nhật ngành...
Top