hoàn thuế

  1. Binbruno

    Hỏi Thủ tục hoàn thuế

    Ad ơi tư vấn giúp mình giấy báo thu nhập ba năm này của mình như vậy thì có thể làm thủ tục nhận được thuế không? Cám ơn ad
Top